Гарантія

Умови надання гарантії на сервісні продукти
1. Ретельно зберігайте заповнену продавцем гарантійну карту (як варіант: чек або квитанцію). Протягом гарантійного терміну, який починається вдень поставки виробу кінцевому споживачеві, ми даємо повну гарантію на бездоганну роботу пристрою, виготовленого фірмою HEISSNER, у разі застосування його за призначенням при строгому дотриманні інструкції з експлуатації. 
2. У разі виявлення дефектів або пошкоджень відішліть пристрій безпосередньо на фірму HEISSNER або в його найближче представництво. Дефекти або пошкодження безкоштовно усуваються фірмою HEISSNER. Деталі, які стали непридатними за обставинами, які виникли до переходу ризику, замінюються безкоштовно. Замість усунення дефектів ми маємо право виконати повторну поставку. Поставляється подібним чином виріб повинен мати конструкцію, аналогічну купленої покупцем, якщо ідентичний виріб ще є в асортименті фірми HEISSNER, в іншому випадку поставляється виріб з як можна більш ідентичними технічними характеристиками. При поставці нового виробу гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на непрямі витрати, викликані дефектом, у тому числі на демонтаж і повторний монтаж, заміну рослин, транспортування, і т. д. У випадку ремонту гарантійні зобов'язання поширюються лише на безкоштовне проведення всіх робіт, які необхідні для ремонту, але не на непрямі і подальші витрати. Демонтовані деталі або предмети, на які виробляються заміна, стають власністю фірми HEISSNER.
З. Під гарантійні зобов'язання не підпадає збиток, викликаний недотриманням керівництва з експлуатації, свавільнию зміною та переробкою пристроя, природним зносом, незадовільним монтажем, навантаженням, що перевищує зазначене, або втручанням третіх осіб. 
4. Домагання, що виходять за межі даних гарантійних зобов'язань, у тому числі на домагання на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок недостатності виконання зобов'язань, - навіть у разі відсутності обіцяних властивостей - виключені.
5. Про пошкодження, які отримані при транспортуванні, необхідно негайно повідомити відповідальної поштовій службі або експедиційне підприємство, тому що в противному випадку претензії на заміну губляться, навіть з дією для одержувача гарантії. 
6. Це гарантійне свідоцтво дійсно тільки в тому випадку, якщо воно необхідним чином заповнений продавцем і на ньому є підпис продавця і дата продажу.
7. При надсиланні по гарантійним зобов'язанням або для ремонту обов'язково прикласти гарантійне свідоцтво (як варіант: чек або квитанцію).
8. Швидкозношувані деталі, наприклад, осі, крильчатки, лампи розжарювання і подібне, виключені з вказаної вище гарантії. Г \ Для замовлення запасних частин використовувати номери запасних частин (ЕТхх-ххххх), наведені на складальному кресленні.
9. Гарантією не покриваються витрати на доставку Компанії пошкодженого обладнання і на доставку заміни користувачеві, за винятком ситуацій, коли користувач отримав відразу неробочий обладнання з наклейкою Tested.
Гарантією також не покриваються ризики втрати посилки поштою або іншою компанією-перевізником.